پروژه های ملی

پروژه های ملی    

 •     نمایشگاههای بین المللی تهران
 •     نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
 •     بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج
 •     بیمارستان 540 تختخوابی امام رضا (ع) در مشهد
 •     سازمان تأمین اجتماعی (دیتا سنتر مرکزی ساختمان شهید معیری)
 •     بازار بزرگ اکباتان (اکباتان مگامال)
 •     هتل 5 ستاره درویشی مشهد (30 طبقه)
 •     مؤسسه کتابخانه و موزه ملک در تهران
 •     برج اتوبانک ملت (برج جام ، 32 طبقه)
 •     کارخانه آریاترانسفو قدرت در شهر صنعتی شهمیرزاد
 •     کارخانه های رانی در شهر صنعتی ساوه
 •     پروژه باغ کتاب تهران
 •     برجهای دو قلوی کیش
 •     ساختمان تئاتر شهر تهران
 •     شرکت توربین گازی ایران (توگا)
 •     شرکت متروی تهران (9 ایستگاه نیمه شمالی خط یک)