محل قرارگیری: خانه اعلام حریق سیستم های F & G و دتکتور های ضد انفجار