Projects - شرکت توربین گازی ایران (توگا)

شرکت توربین گازی ایران (توگا)


توضیحات Project
  محل پروژه:

  تهران

  نوع پروژه:

  اطفای حریق

  پیشرفت کلی پروژه
  81%
  طراحی
  85%
  تامین تجهیزات
  75%
  اجرا
  85%